Radat / Spåren

Spåren på Vargberget
Susivuoren radat

Dehär spåren är elljuspår som följer:
Radat ovat seuraavat (valaistut) polut: